در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۵ توسط محمد وانا سریال خارجی

دانلود سریال تقدیر یک فرشته دوبله فارسی

دانلود سریال تقدیر یک فرشته همه ی قسمت ها

دانلود سریال تقدیر یک فرشته

دانلود سریال تقدیر یک فرشته
ژانر : درام , عاشقانه
کیفیت : ۴۸۰p
حجم : ۲۰۰ MB
اطلاعات بیشتر : کلیک کنید
لینک دانلود : مستقیم – Direct
خلاصه داستان : ماریچی دختر ۱۴ ساله ای هست که در زمان بچگی مادرش بخاطر فقر و بیماری او را به یتبم خانه میفرستد ، ماریچی دختر خوب و نجیبی که همیشه در گزند پسر های دور و بر خودش هست و تمام تلاش خود رو میکند تا کسی به اون نزدیک نشود…

ردیف


لینک فایل


حجم


نوع فایل


۱ Taghdir-Yek-Fereshteh-E001(movienaz).avi ۱۳۳٫۹۳ MB avi
۲ Taghdir-Yek-Fereshteh-E002(movienaz).avi ۱۴۷٫۶۲ MB avi
۳ Taghdir-Yek-Fereshteh-E003(movienaz).avi ۱۴۸٫۷۳ MB avi
۴ Taghdir-Yek-Fereshteh-E004(movienaz).mkv ۱۳۸٫۳۱ MB mkv
۵ Taghdir-Yek-Fereshteh-E005(movienaz).avi ۱۴۹٫۰۳ MB avi
۶ Taghdir-Yek-Fereshteh-E006(movienaz).mkv ۱۴۲٫۲۶ MB mkv
۷ Taghdir-Yek-Fereshteh-E007(movienaz).mkv ۱۴۶٫۷۶ MB mkv
۸ Taghdir-Yek-Fereshteh-E008(movienaz).avi ۷۱٫۵۷ MB avi
۹ Taghdir-Yek-Fereshteh-E009(movienaz).avi ۱۵۷٫۸ MB avi
۱۰ Taghdir-Yek-Fereshteh-E010(movienaz).avi ۱۴۴٫۴ MB avi
۱۱ Taghdir-Yek-Fereshteh-E011(movienaz).avi ۱۵۰٫۸۴ MB avi
۱۲ Taghdir-Yek-Fereshteh-E012(movienaz).avi ۱۴۳٫۷۷ MB avi
۱۳ Taghdir-Yek-Fereshteh-E013(movienaz).avi ۱۵۲٫۶۴ MB avi
۱۴ Taghdir-Yek-Fereshteh-E014(movienaz).avi ۱۵۲٫۱ MB avi
۱۵ Taghdir-Yek-Fereshteh-E015(movienaz).avi ۱۶۲٫۸۶ MB avi
۱۶ Taghdir-Yek-Fereshteh-E016(movienaz).avi ۱۴۶٫۷۲ MB avi
۱۷ Taghdir-Yek-Fereshteh-E017(movienaz).avi ۱۴۴٫۴۳ MB avi
۱۸ Taghdir-Yek-Fereshteh-E018(movienaz).avi ۱۵۷٫۰۴ MB avi
۱۹ Taghdir-Yek-Fereshteh-E019(movienaz).mkv ۱۵۵٫۲۳ MB mkv
۲۰ Taghdir-Yek-Fereshteh-E020(movienaz).avi ۱۴۷٫۵۹ MB avi
۲۱ Taghdir-Yek-Fereshteh-E021(movienaz).avi ۱۴۴٫۴۳ MB avi
۲۲ Taghdir-Yek-Fereshteh-E022(movienaz).avi ۱۵۲٫۶۹ MB avi
۲۳ Taghdir-Yek-Fereshteh-E023(movienaz).avi ۱۳۶٫۸ MB avi
۲۴ Taghdir-Yek-Fereshteh-E024(movienaz).avi ۱۵۶٫۳۷ MB avi
۲۵ Taghdir-Yek-Fereshteh-E025(movienaz).avi ۱۴۶٫۷۸ MB avi
۲۶ Taghdir-Yek-Fereshteh-E026(movienaz).avi ۱۴۱٫۵۷ MB avi
۲۷ Taghdir-Yek-Fereshteh-E027(movienaz).avi ۱۴۰٫۱۷ MB avi
۲۸ Taghdir-Yek-Fereshteh-E028(movienaz).avi ۱۵۰٫۴۱ MB avi
۲۹ Taghdir-Yek-Fereshteh-E029(movienaz).avi ۱۵۸٫۲۵ MB avi
۳۰ Taghdir-Yek-Fereshteh-E030(movienaz).avi ۱۴۰٫۱۹ MB avi
۳۱ Taghdir-Yek-Fereshteh-E031(movienaz).avi ۱۴۶٫۸۴ MB avi
۳۲ Taghdir-Yek-Fereshteh-E032(movienaz).avi ۱۳۹٫۲۱ MB avi
۳۳ Taghdir-Yek-Fereshteh-E033(movienaz).avi ۱۵۳٫۹۳ MB avi
۳۴ Taghdir-Yek-Fereshteh-E034(movienaz).avi ۱۵۳٫۷۳ MB avi
۳۵ Taghdir-Yek-Fereshteh-E035(movienaz).avi ۱۵۲٫۵ MB avi
۳۶ Taghdir-Yek-Fereshteh-E036(movienaz).avi ۱۴۰٫۷۵ MB avi
۳۷ Taghdir-Yek-Fereshteh-E037(movienaz).avi ۱۵۴٫۸۶ MB avi
۳۸ Taghdir-Yek-Fereshteh-E038(movienaz).avi ۱۵۳٫۲ MB avi
۳۹ Taghdir-Yek-Fereshteh-E039(movienaz).avi ۱۵۱٫۷۵ MB avi
۴۰ Taghdir-Yek-Fereshteh-E040(movienaz).avi ۱۵۸٫۷۴ MB avi
۴۱ Taghdir-Yek-Fereshteh-E041(movienaz).avi ۱۶۱٫۴۸ MB avi
۴۲ Taghdir-Yek-Fereshteh-E042(movienaz).avi ۱۵۷ MB avi
۴۳ Taghdir-Yek-Fereshteh-E043(movienaz).avi ۱۶۳٫۶۸ MB avi
۴۴ Taghdir-Yek-Fereshteh-E044(movienaz).avi ۱۴۱٫۹۲ MB avi
۴۵ Taghdir-Yek-Fereshteh-E045(movienaz).avi ۱۴۶٫۰۳ MB avi
۴۶ Taghdir-Yek-Fereshteh-E046(movienaz).avi ۱۵۴٫۰۶ MB avi
۴۷ Taghdir-Yek-Fereshteh-E047(movienaz).avi ۱۴۲٫۷۸ MB avi
۴۸ Taghdir-Yek-Fereshteh-E048(movienaz).avi ۱۵۹٫۵۴ MB avi
۴۹ Taghdir-Yek-Fereshteh-E049(movienaz).avi ۱۶۹٫۹۳ MB avi
۵۰ Taghdir-Yek-Fereshteh-E050(movienaz).mkv ۱۵۸٫۵۹ MB mkv
۵۱ Taghdir-Yek-Fereshteh-E051(movienaz).avi ۱۴۹٫۹۶ MB avi
۵۲ Taghdir-Yek-Fereshteh-E052(movienaz).avi ۱۶۵٫۱۶ MB avi
۵۳ Taghdir-Yek-Fereshteh-E053(movienaz).avi ۱۵۵٫۵۱ MB avi
۵۴ Taghdir-Yek-Fereshteh-E054(movienaz).avi ۱۲۹٫۳ MB avi
۵۵ Taghdir-Yek-Fereshteh-E055(movienaz).avi ۷۳٫۲۴ MB avi
۵۶ Taghdir-Yek-Fereshteh-E056(movienaz).avi ۱۶۲٫۸ MB avi
۵۷ Taghdir-Yek-Fereshteh-E057(movienaz).avi ۱۶۲٫۷۷ MB avi
۵۸ Taghdir-Yek-Fereshteh-E058(movienaz).avi ۱۶۰٫۸۶ MB avi
۵۹ Taghdir-Yek-Fereshteh-E059(movienaz).avi ۱۶۲٫۶ MB avi
۶۰ Taghdir-Yek-Fereshteh-E060(movienaz).avi ۱۵۹٫۸۹ MB avi
۶۱ Taghdir-Yek-Fereshteh-E061(movienaz).avi ۱۷۰٫۸۹ MB avi
۶۲ Taghdir-Yek-Fereshteh-E062(movienaz).avi ۱۶۷٫۰۱ MB avi
۶۳ Taghdir-Yek-Fereshteh-E063(movienaz).avi ۱۷۰٫۴۹ MB avi
۶۴ Taghdir-Yek-Fereshteh-E064(movienaz).mkv ۱۹۹٫۹۶ MB mkv
۶۵ Taghdir-Yek-Fereshteh-E065(movienaz).avi ۱۵۸٫۴۷ MB avi
۶۶ Taghdir-Yek-Fereshteh-E066(movienaz).avi ۱۷۶٫۳۹ MB avi
۶۷ Taghdir-Yek-Fereshteh-E067(movienaz).avi ۱۶۴٫۵۷ MB avi
۶۸ Taghdir-Yek-Fereshteh-E068(movienaz).avi ۱۵۹٫۶۵ MB avi
۶۹ Taghdir-Yek-Fereshteh-E069(movienaz).avi ۱۷۴٫۲۸ MB avi
۷۰ Taghdir-Yek-Fereshteh-E070(movienaz).avi ۱۶۶٫۱۹ MB avi
۷۱ Taghdir-Yek-Fereshteh-E071(movienaz).avi ۱۷۳٫۲۵ MB avi
۷۲ Taghdir-Yek-Fereshteh-E072(movienaz).avi ۱۶۳٫۷ MB avi
۷۳ Taghdir-Yek-Fereshteh-E073(movienaz).avi ۱۷۹٫۶۸ MB avi
۷۴ Taghdir-Yek-Fereshteh-E074(movienaz).avi ۱۶۱٫۷۷ MB avi
۷۵ Taghdir-Yek-Fereshteh-E075(movienaz).avi ۱۶۰٫۲۲ MB avi
۷۶ Taghdir-Yek-Fereshteh-E076(movienaz).mkv ۱۵۶٫۸۲ MB mkv
۷۷ Taghdir-Yek-Fereshteh-E077(movienaz).avi ۱۷۹٫۷۴ MB avi
۷۸ Taghdir-Yek-Fereshteh-E078(movienaz).avi ۱۷۵٫۲۳ MB avi
۷۹ Taghdir-Yek-Fereshteh-E079(movienaz).avi ۱۷۲٫۴۲ MB avi
۸۰ Taghdir-Yek-Fereshteh-E080(movienaz).avi ۱۷۳٫۷ MB avi
۸۱ Taghdir-Yek-Fereshteh-E081(movienaz).avi ۱۶۹٫۳۶ MB avi
۸۲ Taghdir-Yek-Fereshteh-E082(movienaz).avi ۱۶۰٫۹۷ MB avi
۸۳ Taghdir-Yek-Fereshteh-E083(movienaz).avi ۱۷۳٫۳۱ MB avi
۸۴ Taghdir-Yek-Fereshteh-E084(movienaz).avi ۱۶۷٫۴۵ MB avi
۸۵ Taghdir-Yek-Fereshteh-E085(movienaz).avi ۱۸۰٫۲۸ MB avi
۸۶ Taghdir-Yek-Fereshteh-E086(movienaz).avi ۱۸۷٫۲ MB avi
۸۷ Taghdir-Yek-Fereshteh-E087(movienaz).avi ۱۳۱٫۴۶ MB avi
۸۸ Taghdir-Yek-Fereshteh-E088(movienaz).avi ۱۸۵ MB avi
۸۹ Taghdir-Yek-Fereshteh-E089(movienaz).avi ۱۹۲٫۳۷ MB avi
۹۰ Taghdir-Yek-Fereshteh-E090(movienaz).avi ۱۹۰٫۱۱ MB avi
۹۱ Taghdir-Yek-Fereshteh-E091(movienaz).avi ۱۹۳٫۹۸ MB avi
۹۲ Taghdir-Yek-Fereshteh-E092(movienaz).avi ۱۸۱٫۸۵ MB avi
۹۳ Taghdir-Yek-Fereshteh-E093(movienaz).avi ۱۹۱٫۰۹ MB avi
۹۴ Taghdir-Yek-Fereshteh-E094(movienaz).avi ۱۸۸٫۰۴ MB avi
۹۵ Taghdir-Yek-Fereshteh-E095(movienaz).avi ۱۹۰٫۰۸ MB avi
۹۶ Taghdir-Yek-Fereshteh-E096(movienaz).avi ۱۹۰٫۹۱ MB avi
۹۷ Taghdir-Yek-Fereshteh-E097(movienaz).avi ۱۷۵٫۹۷ MB avi
۹۸ Taghdir-Yek-Fereshteh-E098(movienaz).avi ۱۹۰٫۵ MB avi
۹۹ Taghdir-Yek-Fereshteh-E099(movienaz).avi ۱۸۶٫۹ MB avi
۱۰۰ Taghdir-Yek-Fereshteh-E100(movienaz).avi ۱۴۲٫۲۱ MB avi
۱۰۱ Taghdir-Yek-Fereshteh-E101(movienaz).avi ۱۹۳٫۲۹ MB avi
۱۰۲ Taghdir-Yek-Fereshteh-E102(movienaz).avi ۱۶۱٫۷۴ MB avi
۱۰۳ Taghdir-Yek-Fereshteh-E103(movienaz).avi ۱۹۹٫۰۶ MB avi
۱۰۴ Taghdir-Yek-Fereshteh-E104(movienaz).mp4 ۹۳٫۱۹ MB mp4
۱۰۵ Taghdir-Yek-Fereshteh-E105(movienaz).avi ۱۹۴٫۱۲ MB avi
۱۰۶ Taghdir-Yek-Fereshteh-E106(movienaz).mkv ۹۷٫۶۹ MB mkv
۱۰۷ Taghdir-Yek-Fereshteh-E107(movienaz).avi ۱۹۴٫۰۴ MB avi
۱۰۸ Taghdir-Yek-Fereshteh-E108(movienaz).avi ۱۹۹٫۷۹ MB avi
۱۰۹ Taghdir-Yek-Fereshteh-E109(movienaz).avi ۱۹۵٫۹۷ MB avi
۱۱۰ Taghdir-Yek-Fereshteh-E110(movienaz).avi ۱۹۱ MB avi
۱۱۱ Taghdir-Yek-Fereshteh-E111(movienaz).avi ۱۹۵٫۷۷ MB avi
۱۱۲ Taghdir-Yek-Fereshteh-E112(movienaz).avi ۱۸۹٫۱۷ MB avi
۱۱۳ Taghdir-Yek-Fereshteh-E113(movienaz).avi ۱۹۲٫۶۸ MB avi
۱۱۴ Taghdir-Yek-Fereshteh-E114(movienaz).avi ۱۸۵٫۹۷ MB avi
۱۱۵ Taghdir-Yek-Fereshteh-E115(movienaz).avi ۱۸۷٫۰۹ MB avi
۱۱۶ Taghdir-Yek-Fereshteh-E116(movienaz).avi ۱۹۳٫۹۸ MB avi
۱۱۷ Taghdir-Yek-Fereshteh-E117(movienaz).avi ۱۹۲٫۰۶ MB avi
۱۱۸ Taghdir-Yek-Fereshteh-E118(movienaz).avi ۱۹۲٫۰۶ MB avi
۱۱۹ Taghdir-Yek-Fereshteh-E119(movienaz).avi ۱۹۴٫۲۹ MB avi
۱۲۰ Taghdir-Yek-Fereshteh-E120(movienaz).avi ۱۸۸٫۶۱ MB avi
۱۲۱ Taghdir-Yek-Fereshteh-E121(movienaz).avi ۱۹۶٫۱ MB avi
۱۲۲ Taghdir-Yek-Fereshteh-E122(movienaz).avi ۱۸۶٫۸۴ MB avi
۱۲۳ Taghdir-Yek-Fereshteh-E123(movienaz).avi ۱۸۸٫۵۲ MB avi
۱۲۴ Taghdir-Yek-Fereshteh-E124(movienaz).avi ۱۹۴٫۷۳ MB avi
۱۲۵ Taghdir-Yek-Fereshteh-E125(movienaz).avi ۱۸۹٫۰۲ MB avi
۱۲۶ Taghdir-Yek-Fereshteh-E126(movienaz).avi ۱۹۶٫۶۱ MB avi
۱۲۷ Taghdir-Yek-Fereshteh-E127(movienaz).avi ۱۹۳٫۴۱ MB avi
۱۲۸ Taghdir-Yek-Fereshteh-E128(movienaz).avi ۱۹۵٫۹۷ MB avi
۱۲۹ Taghdir-Yek-Fereshteh-E129(movienaz).avi ۱۹۲٫۸۷ MB avi
۱۳۰ Taghdir-Yek-Fereshteh-E130(movienaz).avi ۱۹۳٫۵۹ MB avi
۱۳۱ Taghdir-Yek-Fereshteh-E131(movienaz).avi ۱۵۸٫۴۸ MB avi
۱۳۲ Taghdir-Yek-Fereshteh-E132(movienaz).avi ۱۹۳٫۴۵ MB avi
۱۳۳ Taghdir-Yek-Fereshteh-E133(movienaz).avi ۱۵۰٫۷۵ MB avi
۱۳۴ Taghdir-Yek-Fereshteh-E134(movienaz).avi ۱۴۶٫۰۲ MB avi
۱۳۵ Taghdir-Yek-Fereshteh-E135(movienaz).avi ۱۴۰٫۴۳ MB avi
۱۳۶ Taghdir-Yek-Fereshteh-E136(movienaz).avi ۱۶۶٫۳۶ MB avi
۱۳۷ Taghdir-Yek-Fereshteh-E137(movienaz).avi ۱۶۱٫۴۶ MB avi
۱۳۸ Taghdir-Yek-Fereshteh-E138(movienaz).avi ۱۶۲٫۱۸ MB avi
۱۳۹ Taghdir-Yek-Fereshteh-E139(movienaz).avi ۱۴۱٫۷۲ MB avi
۱۴۰ Taghdir-Yek-Fereshteh-E140(movienaz).avi ۱۷۴٫۱۱ MB avi
۱۴۱ Taghdir-Yek-Fereshteh-E141(movienaz).avi ۱۷۱٫۷۷ MB avi
۱۴۲ Taghdir-Yek-Fereshteh-E142(movienaz).avi ۱۸۷٫۶ MB avi
۱۴۳ Taghdir-Yek-Fereshteh-E143(movienaz).avi ۱۷۷٫۹۵ MB avi
۱۴۴ Taghdir-Yek-Fereshteh-E144(movienaz).avi ۱۶۴٫۱۷ MB avi
۱۴۵ Taghdir-Yek-Fereshteh-E145(movienaz).avi ۱۶۴٫۶۷ MB avi
۱۴۶ Taghdir-Yek-Fereshteh-E146(movienaz).avi ۱۷۹٫۰۳ MB avi
۱۴۷ Taghdir-Yek-Fereshteh-E147(movienaz).avi ۱۵۳٫۶۳ MB avi
۱۴۸ Taghdir-Yek-Fereshteh-E148(movienaz).avi ۱۸۹٫۵۵ MB avi
۱۴۹ Taghdir-Yek-Fereshteh-E149(movienaz).avi ۱۸۵٫۳۹ MB avi
۱۵۰ Taghdir-Yek-Fereshteh-E150(movienaz).avi ۱۸۶٫۸۵ MB avi
۱۵۱ Taghdir-Yek-Fereshteh-E151(movienaz).avi ۱۸۱٫۳۱ MB avi
۱۵۲ Taghdir-Yek-Fereshteh-E152(movienaz).avi ۱۷۵٫۲۹ MB avi
۱۵۳ Taghdir-Yek-Fereshteh-E153(movienaz).avi ۱۸۹٫۶۴ MB avi
۱۵۴ Taghdir-Yek-Fereshteh-E154(movienaz).avi ۱۸۳٫۳۸ MB avi
۱۵۵ Taghdir-Yek-Fereshteh-E155(movienaz).avi ۱۸۴٫۳۱ MB avi
۱۵۶ Taghdir-Yek-Fereshteh-E156(movienaz).avi ۱۷۹٫۰۱ MB avi
۱۵۷ Taghdir-Yek-Fereshteh-E157(movienaz).avi ۱۸۷٫۶۴ MB avi
۱۵۸ Taghdir-Yek-Fereshteh-E158(movienaz).avi ۱۷۴٫۲۹ MB avi
۱۵۹ Taghdir-Yek-Fereshteh-E159(movienaz).avi ۱۹۰٫۶ MB avi
۱۶۰ Taghdir-Yek-Fereshteh-E160(movienaz).avi ۱۶۷٫۲۸ MB avi
۱۶۱ Taghdir-Yek-Fereshteh-E161(movienaz).avi ۱۶۵٫۴۸ MB avi
۱۶۲ Taghdir-Yek-Fereshteh-E162(movienaz).avi ۱۷۸٫۹۱ MB avi
۱۶۳ Taghdir-Yek-Fereshteh-E163(movienaz).avi ۱۷۲٫۰۷ MB avi
۱۶۴ Taghdir-Yek-Fereshteh-E164(movienaz).avi ۱۵۸٫۶۷ MB avi
۱۶۵ Taghdir-Yek-Fereshteh-E165(movienaz).avi ۱۵۲٫۸۱ MB avi
کانال تلگرام ناز موویاز آخرین سریال ها بهره مند شوید...